najpopularniejsze ostatnio dodane najwyżej oceniane
oceń: (0,0)
ilość ocen: 0
liczba odsłon: 6 976
link:
W Ostrołęce powstanie spółdzielnia socjalna dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem. Samorząd miasta przystąpił do projektu realizowanego wspólnie przez Mazowieckie Inicjatywy Społeczne i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.

„Samodzielność, Praca, Aktywność” - to tytuł projektu realizowanego wspólnie przez stowarzyszenie Mazowieckie Inicjatywy Społeczne i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego utworzona zostanie spółdzielnia socjalna dająca możliwość aktywizacji zawodowej osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz zagrożonym wykluczenie społecznym. Do udziału w projekcie przystąpił także samorząd Ostrołęki. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do spółdzielni socjalnej znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

- Projekt, który wspólnie realizujemy przekracza codzienne obowiązki samorządu takie jak utrzymanie dróg czy chodników. Zależy nam jednak na tym, żeby we wszystkich naszych działaniach widzieć przede wszystkim człowieka, a zwłaszcza człowieka, który w sposób niezawiniony przez siebie dotknięty jest zagrożeniem wykluczenia społecznego czy jest mu trudniej na rynku pracy – mówił podczas konferencji prezydent Ostrołęki, Janusz Kotowski.

Spółdzielnia powstałaby w budynku znajdującym się przy ulicy Kołobrzeskiej 11, pełniącego w przeszłości rolę magazynów obrony cywilnej. Budynek jeszcze w tym roku przejdzie gruntowny remont. Łącznie zatrudnienie w spółdzielni socjalnej znajdzie 70 osób. Docelowo liczba ta będzie zwiększana w miarę rozszerzania jej działalności.

- Na utworzenie spółdzielni socjalnej otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. OSON pozyskał także dodatkowe za pośrednictwem samorządu Ostrołęki środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości prawie 1,2 mln zł. Nabór do pracy w spółdzielni socjalnej odbywał się będzie w formie nieograniczonej rekrutacji. Szansę ma każda osoba niepełnosprawna bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności. Rekrutację planujemy przeprowadzić w sierpniu – powiedział nam Marek Olszewski.

Jeżeli podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta przyjęte zostaną zaproponowane przez prezydenta Kotowskiego zmiany w budżecie, spółdzielnia socjalna otrzyma dodatkowe 400 tys. zł, za które budynek przy Kołobrzeskiej zostanie wyremontowany.

Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” jest umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym i niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie. Powołanie Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” jest alternatywą w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, jaką miał pełnić Zakład Aktywności Zawodowej.

Brak komentarzy do tego materiału.
Dodano: 19.05.2019
Liczba odsłon: 992
Dodano: 10.05.2019
Liczba odsłon: 481
TV-ostroleka.pl
E-mail:
Reklama  |   Nasze logo  |   Kontakt
Realizacja: CYBERMEDIA
Copyright 2009 - 2019 by "TV-ostroleka.pl