najpopularniejsze ostatnio dodane najwyżej oceniane
oceń: (0,0)
ilość ocen: 0
liczba odsłon: 2 015
link:
Uroczystą konferencją naukowo-techniczną podsumowano przypadający w tym roku jubileusz 60-lecia ostrołęckiej elektrowni. Spotkanie z udziałem władz koncernu, instytucji rządowych i samorządowych odbyło się pod hasłem „ 60 lat wspólnej historii przedsiębiorstwa miasta i jego mieszkańców”.

Uroczyste podsumowanie jubileuszu odbyło się w piątek, 16 września w Ostrołęckim Centrum Kultury. Wśród gości biorących udział w konferencji znaleźli się m.in. Edward Słoma – przedstawiciel Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, Mariusz Rędaszka – wiceprezes zarządu Energa, zarząd Elektrowni Ostrołęka – Jerzy Grec (prezes) wraz z wiceprezesami – Katarzyną Kamińską i Adamem Galankiem, przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Januszem Kotowskim i starostą Stanisławem Kubłem na czele, przedstawiciele spółek wchodzących w skład Grupy Energa oraz instytucji współpracujących z ostrołęcką elektrownią.

Konferencję naukowo-techniczą rozpoczął występ zespołu folklorystycznego Kurpie a po jego zakończeniu wszystkich gości przywitała wiceprezes Energa Elektrownie Ostrołęka, Katarzyna Kamińska.

Elektrownia Ostrołęka ma 60 lat, jest obecnie największym producentem energii w północno-wschodniej Polsce i należy do wiodących pracodawców w regonie.

- Elektrownia w Ostrołęce pomimo swego sędziwego wieku, wciąż zapewnia stabilność krajowemu systemowi elektroenergetycznemu – powiedział w Ostrołęce Roman Pionkowski wiceprezes zarządu Energa Wytwarzanie, podczas konferencji z okazji 60-lecia elektrowni - Dzięki
kilkuset mln zł nakładów na inwestycje i modernizacje wydanym w ostatnich latach, elektrownia nie tylko spełnia współczesne wymogi  środowiskowe, ale pozostaje także w ścisłej czołówce krajowych bloków klasy 200 MW i jest niezawodnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w północno-wschodniej Polsce.

W ostatnich latach Grupa Energa zainwestowała w Elektrownię Ostrołęka kilkaset mln zł. W tym blisko 180 mln zł kosztowała budowa nowego źródła ciepła, 125 mln zł – ograniczenie emisji pyłów i tlenków azotu, a 200 mln zł – szereg prac związanych z modernizacją turbozespołów,kotłów i sieci. Dzięki przeprowadzonym pracom, jedyna elektrownia systemowa w północno-wschodniej Polsce stabilnie i zgodnie z aktualnymi normami środowiskowymi funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Zespół Elektrowni w Ostrołęce wszedł w skład Grupy Energa dziewięć lat temu, jednak ich historia sięga połowy XX wieku.
Elektrociepłownia A, czyli pierwszy obiekt wchodzący w skład Zespołu Elektrowni, powstała w 1956 roku. Dziś czynnie pracują trzy bloki
Elektrowni B, o łącznej mocy 647 MW, oddane do użytku w 1972 roku.
Elektrociepłownia A w 2014 roku została zastąpiona nowoczesną
instalacją, która w ramach Elektrowni B produkuje ciepło w
skojarzeniu z energią elektryczną.

Od czasu powstania elektrownie w Ostrołęce przeszły kilka
gruntownych modernizacji. Na początku lat 90. XX w. kompleksowo
zmodernizowano trzy kotły Elektrowni B, a w drugiej połowie dekady
uruchomiono największą wówczas w Polsce instalację spalającą
wyłącznie biomasę. Było to jednocześnie pierwsze w Ostrołęce
odnawialne źródło energii. Na początku tego wieku bloki Elektrowni B
przeszły kolejne modernizacje, dzięki którym ich moc zainstalowana
zwiększyła się do obecnych 647 MW. W wyniku kolejnych inwestycji
ograniczono emisję substancji szkodliwych dla środowiska.

- Jubileusz 60-lecia elektrowni w Ostrołęce, który dzisiaj
obchodzimy, to dla nas powód do dumy i zadowolenia. Ostrołęcka
elektrownia pełni w naszym regionie kluczową rolę, będąc jednym z
największych pracodawców. Jej rozwój pozytywnie wpływa na lokalną
gospodarkę i szanse stojące przed miastem i regionem – powiedział
Janusz Kotowski prezydent Ostrołęki - W imieniu Miasta
Ostrołęka chcemy w tym uroczystym dniu podziękować naszym partnerom
z Grupy Energa za dotychczasową współpracę. Mamy również nadzieję
na jej pomyślną kontynuację w kolejnych latach.

Po części uroczystych przemówieniach przyszła kolej na część naukową konferencji jubileuszowej, w której zaproszeni goście zaprezentowali krótkie wykłady. Wśród referentów znaleźli się m.in. Adam Galanek, wiceprezes Energa Elektrownie Ostrołęka, Herbert Leopold Gabryś z Krajowej Izby Gospodarczej czy prof. Mirosława Drozd Piasecka.

Brak komentarzy do tego materiału.
Dodano: 19.05.2019
Liczba odsłon: 517
Dodano: 10.05.2019
Liczba odsłon: 154
Dodano: 29.04.2019
Liczba odsłon: 276
TV-ostroleka.pl
E-mail:
Reklama  |   Nasze logo  |   Kontakt
Realizacja: CYBERMEDIA
Copyright 2009 - 2019 by "TV-ostroleka.pl