najpopularniejsze ostatnio dodane najwyżej oceniane
oceń: (0,0)
ilość ocen: 0
liczba odsłon: 1 653
link:
"Hańba" - takimi okrzykami grupa mieszkańców gminy Rzekuń pożegnała radnych z Ostrołęki, którzy przyjęli dziś projekt uchwały o wyrażeniu woli na włączenie części obszaru gminy do granic Ostrołęki oraz przeprowadzenie konsultacji w tej sprawie z mieszkańcami miasta. Uchwała przeszła niemal jednogłośnie.

Protest mieszkańców Rzekunia bez sojuszników

Grupa mieszkańców gminy Rzekuń łącznie z sołectwem Nowej Wsi Wschodniej zwróciła się z wnioskiem do prezydenta Ostrołęki Janusza Kotowskiego o podjęcie działań zmierzających do dokonana zmiany granic administracyjnych miasta Ostrołęki, powiatu ostrołęckiego, i województwa mazowieckiego poprzez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta Ostrołęki części terenów należących do miejscowości: Nowa Wieś Wschodnia. Goworki, Ławy, stanowiących obecnie terytorium gminy Rzekuń.

Inna grupa mieszkańców gminy, łącznie z wójtem Stanisławem Godziną, postanowiła zaprotestować przeciwko takiemu działaniu. Pojawili się oni na sesji rady miasta z flagami narodowymi oraz gminnymi, głośno komentując wypowiedzi radnych. Jeden z uczestników protestu przerwał nawet obrady, wdając się w polemikę z przewodniczącym Rady Miasta Jerzym Grabowskim. Interweniowała Straż Miejska, a atmosfera w sali zrobiła się bardzo gorąca.

Działania protestujących poparł tylko jeden radny - Łukasz Kulik. Zaapelował on o bardziej "pokojowe" rozwiązanie sprawy, a jego wypowiedzi nagradzane były brawami przez mieszkańców gminy Rzekuń. Odczytał też apel, który tuż przed sesją przekazał mu jeden z gminnych radnych Bartosz Podolak. Mimo głosów poparcia, ostatecznie radny Kulik... wstrzymał się od głosu. Działacze społeczni z Rzekunia zostali więc bez żadnego głosu poparcia. Pozostali radni byli jednogłośni i zagłosowali za przyłączeniem części gminy do Ostrołęki.

Zmiana granic na potrzeby elektrowni?

Jednym z elementów tego sporu jest położenie terenów pod budowę bloku C elektrowni w Ostrołęce. Teren ten obecnie należy do gminy Rzekuń i być może w tym należy upatrywać chęci zmiany granic miasta.

- Nie mniej istotną kwestią dla mieszkańców miasta a także grupy mieszkańców gminy Rzekuń i powiatu ostrołęckiego jest planowana budowa nowej elektrowni. Mieszkańcy bacznie obserwują działania podejmowane przez władze miasta Ostrołęki i wielu wyraża opinie, że bez zaangażowania samorządu miasta nie byłoby realnej szansy sprawnego przygotowania tej inwestycji, jak i jej kontynuacji. Położenie obszaru inwestycyjnego przyszłej elektrowni w granicach administracyjnych miasta Ostrołęki przyczyni się do usprawnienia licznych procedur i postępowań mających na celu realizację tej niezmiernie ważnej inwestycji zarówno dla regionu północno-wschodniego, jak i dla całej Polski. Dogodne położenie nowych terenów inwestycyjnych z dostępnością do drogi krajowej, z możliwością wykonania pełnego uzbrojenia terenu, podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta Ostrołęki - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Mieszkańcy gminy Rzekuń nie podzielili jednak troski włodarzy Ostrołęki. - Trzeba było sobie budować elektrownię na własnym terenie - mówił jeden z protestujących. Nad tym jednym punktem obrad radni debatowali niemal godzinę. Mieszkańcy gminy Rzekuń po opuszczeniu sali nie mogli pogodzić się z decyzją rady i wciąż głośno domagali się sprawiedliwości, zapowiadając dalsze kroki w tej sprawie.

Brak komentarzy do tego materiału.
Dodano: 19.05.2019
Liczba odsłon: 517
Dodano: 10.05.2019
Liczba odsłon: 154
Dodano: 29.04.2019
Liczba odsłon: 276
TV-ostroleka.pl
E-mail:
Reklama  |   Nasze logo  |   Kontakt
Realizacja: CYBERMEDIA
Copyright 2009 - 2019 by "TV-ostroleka.pl