najpopularniejsze ostatnio dodane najwyżej oceniane
oceń: (0,0)
ilość ocen: 0
liczba odsłon: 3 984
link:
Samorząd powiatu ostrołęckiego pod wodzą starosty Stanisława Kubła uchwalił budżet na 2018 rok. Głosowanie przebiegło w iście ekspresowym tempie ? radni zgodnie opowiedzieli się za uchwałą określającą kształt przyszłorocznych wydatków i dochodów powiatu.

Budżetowa sesja Rady Powiatu odbyła się w środę, 20 grudnia. Przygotowana przez starostę ostrołęckiego Stanisława Kubła, uchwała budżetowa została wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Opinię RIO podzieliły także wszystkie komisje stałe Rady Powiatu, dając tym samym samorządowi zielone światło do pozytywnego rozpatrzenia uchwały.

Zgodnie z projektem budżet powiatu po stronie dochodów zaplanowany został na poziomie 82 mln 758 tys. zł (59 mln dochody bieżące i ponad 23 mln dochody majątkowe). Przyszłoroczne wydatki zaplanowane zostały na poziomie 85 mln 185 tys. zł. Spodziewany na 2018 rok deficyt budżetowy wynosi nieco ponad 2,4 mln zł.

Lwią część przyszłorocznych wydatków starosta chce przeznaczyć na inwestycje. Na ten cel zaplanowano ponad 36 milionów złotych. Stanowi to około 42% całorocznego budżetu. Do najważniejszych inwestycji, które powiat realizował będzie w przyszłym roku zaliczyć można opiewającą na kwotę około 16 milionów budowę tzw drogi na Wyszków (inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim z finansowym wsparciem środkami zewnętrznymi), II etap budowy drogi Kadzidło Łyse Łączki. Łącznie powiat realizował będzie w przyszłym roku 30 zdań inwestycyjnych. Znaczna część z nich otrzyma finansowe wsparcie ze strony rządowej lub samorządu województwa mazowieckiego.

Projekt przyszłorocznego budżetu zaprezentowany przez starostę spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez radnych i ostatecznie został jednogłośnie przyjęty.

Po zrealizowaniu zaplanowanego porządku obrad, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne samorządowców, w którym uczestniczyli zaproszeni goście. Był wśród nich m.in. biskup łomżyński Janusz Stepnowski, pracownicy Starostwa Powiatowego, przedstawiciele policji, straży pożarnej oraz innych instytucji współpracujących z samorządem.

Spotkanie uatrakcyjnili swoim występem uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II soptnia im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce.

Brak komentarzy do tego materiału.
Dodano: 12.01.2020
Liczba odsłon: 1 369
Dodano: 12.01.2020
Liczba odsłon: 1 320
Dodano: 06.01.2020
Liczba odsłon: 1 275
TV-ostroleka.pl
E-mail:
Reklama  |   Nasze logo  |   Kontakt
Realizacja: CYBERMEDIA
Copyright 2009 - 2020 by "TV-ostroleka.pl