najpopularniejsze ostatnio dodane najwyżej oceniane
oceń: (0,0)
ilość ocen: 0
liczba odsłon: 5 232
link:
Starosta ostrołęcki apeluje do władz miasta o przyspieszenie działań zmierzających do remontu mostu na Narwi. Zdaniem Stanisława Kubła wprowadzone objazdy powodują, że kierowcy rozjeżdżają drogi powiatowe, które nie są przystosowane do tak dużego obciążenia i natężenia ruchu.

Po ubiegłorocznym zamknięciu dla samochodów ciężarowych obu mostów na Narwi w Ostrołęce, niemal cały ruch większych aut przeniósł się na lokalne drogi. Objazdy poprowadzone zostały przez drogi krajowe wiodące od Różana i Nowogrodu. Kierowcy ciężarówek o masie powyżej 12 ton zmuszeni do „nadkładania” po kilkadziesiąt kilometrów zaczęli szukać skrótów. Niemal natychmiast znacząco wzrosło natężenie ruchu na drogach powiatowych, zwłaszcza na terenie gmin Goworowo i Rzekuń.

Kierowcy chcący skrócić sobie dojazd do Ostrołęki i dalej w kierunku na wschód i północ korzystają z nieprzystosowanych do znacznych obciążeń dróg powiatowych. Najbardziej cierpi na tym przebudowana niedawno droga wiodąca od skrzyżowania z DK-60 w Ponikwi Małej do Ostrołęki. Według prowadzonych przez zarządcę drogi pomiarów natężenia ruchu w ciągu doby przejeżdża tędy nawet do 1000 aut ciężarowych.

Na tej i wielu innych drogach obowiązują ograniczenia tonażowe dla aut o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 12 ton. Jak widać jednak, kierowcy za nic mają zakazy. Skalę zjawiska widać na wykonanym przez nas nagraniu z wykorzystaniem drona. W krótkim odstępie czasu w godzinach popołudniowych z DK-60 w drogę nr 4403W gdzie obowiązuje zakaz ruchu dla aut o DMC powyżej 12 ton wjechało kilka takich pojazdów.

Starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł wystąpił do władz Ostrołęki z apelem o przyspieszenie prac związanych z remontem mostu i udrożnieniem ulicy Mostowej. Zdaniem starosty przedłużające się ograniczenia i opieszałość przy rozpoczęciu remontu przyczynia się do coraz większych kosztów, jakie powiat będzie musiał w przyszłości ponieść na naprawę sieci dróg, które obecnie najbardziej cierpią z powodu zamkniętego w Ostrołęce mostu.

- Na poprawę stanu technicznego dróg Powiat Ostrołęcki przeznaczył ogromne środki finansowe. Koszty likwidacji powstałych szkód materialnych będą wzrastały wraz z przedłużającym się okresem funkcjonowania objazdów. Zamknięty most i pogarszający się stan techniczny dróg ma negatywny wpływ na funkcjonowanie firm z terenu powiatu ostrołęckiego, które pozbawione są możliwości przejazdu krótszą trasą. Mogą również zostać pozbawione przejezdności po drogach powiatowych. Mieszkańcy i firmy powiatu oczekują zmiany tej sytuacji w trosce o usprawnienie ruchu drogowego, poprawę bezpieczeństwa i warunków życia – pisze starosta Kubeł w swoim apelu do władz miasta.

Problem poruszony przez starostę nie dotyczy jednie drogi przez tereny gminy Goworowo i Rzekuń, lecz także kilku innych miejsc. Wzmożony ruch aut ciężarowych odnotowano również na terenie gmin Lelis, Baranowo, Olszewo-Borki i Kadziło. Ta cześć powiatu jest dodatkowo „poszkodowana” przez wysoki stan wód gruntowych, co w połączeniu z nadmiernym obciążeniem przez jeżdżące ciężarówki, pogłębia jedynie dewastację stanu dróg.

Obecnie nie wiadomo jeszcze, kiedy miasto rozpocznie remont mostu. Według ostatnich informacji, w ciągu najbliższych miesięcy ma powstać tymczasowa przeprawa przez Narew, z której korzystać będą mogli kierowcy pojazdów ciężarowych.

Brak komentarzy do tego materiału.
Dodano: 01.08.2021
Liczba odsłon: 526
Dodano: 31.07.2021
Liczba odsłon: 405
TV-ostroleka.pl
E-mail:
Reklama  |   Nasze logo  |   Kontakt
Realizacja: CYBERMEDIA
Copyright 2009 - 2022 by "TV-ostroleka.pl