Kolejna pomoc z Ostrołęki dla Ukrainy. Na granicę wyruszy transport wody i chleba

184 wyświetleń • 9 czerwca 2023

TV Ostrołęka
W kilka godzin zorganizowano w Ostrołęce dużą akcję pomocy dla Ukrainy. Staraniem władz samorządowych miasta i powiatu, przy wsparciu lokalnych firm prowadzona jest zbiórka wody oraz produktów żywnościowych, które jeszcze dziś mają wyruszyć na granicę z Ukrainą.

Kolejna organizowana przez Ostrołękę i powiat ostrołęcki pomoc dla Ukrainy tym razem polega na zbiórce wody pitnej oraz produktów żywnościowych. Akcję zorganizowano w związku z ostatnimi wydarzeniami i wysadzeniem przez wojska rosyjskie tamy na rzece Dniepr, co przyczyniło się do powstania klęski żywiołowej o ogromnej skali.

Ostatnie dni przyniosły tragiczne wieści o klęsce żywiołowej, jaka dotknęła Ukrainę. Tragiczne wydarzenie spowodowało ogromne straty materialne i ludzkie, a sytuacja humanitarna staje się coraz bardziej dramatyczna. W obliczu tej trudnej sytuacji Miasto Ostrołęka oraz Powiat Ostrołęcki postanowiły zaangażować się w pomoc dla poszkodowanych. Wspólnie z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, instytucjami i lokalną społecznością, planują zbierać potrzebne środki i artykuły pierwszej potrzeby, które zostaną przekazane mieszkańcom Ukrainy. Ważne jest, abyśmy zjednoczyli się w obliczu takiej katastrofy i okazali solidarność z naszymi wschodnimi sąsiadami. Bezinteresowna pomoc i wsparcie dla tych, którzy stracili wszystko, jest nie tylko naszym moralnym obowiązkiem, ale również potwierdzeniem wartości, które nas łączą jako społeczność. Nasi lokalni liderzy polityczni, organizacje charytatywne i biznesy będą współpracować, aby zorganizować zbiórkę funduszy i potrzebnych artykułów. Będziemy również angażować społeczność lokalną, informując o potrzebach i mobilizując do działania. W przypadku takiej tragedii każda pomoc ma znaczenie. Obecnie najbardziej potrzebujemy osób, które mają możliwość dostarczenia siana w belach, produktów żywnościowych z wyłączeniem produktów mięsnych.

- mówi prezydent Ostrołęki, Łukasz Kulik.

Już na początkowym etapie akcji pomoc zadeklarowali: dh Radosław Mąka – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, mł. bryg. mgr inż. Tobiasz Fabiszewski komendant PSP w Ostrołęce oraz Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Ostrołęka.

Zebrane produkty można dostarczyć do referatu zarządzania kryzysowego, który funkcjonuje przy ulicy Berka Joselewicza w Ostrołęce.