Wicepremier Henryk Kowalczyk w Ostrołęce. Mówił o wakacjach kredytowych

57 wyświetleń • 29 lipca 2022

TV Ostrołęka
Startujący od dziś projekt “Wakacji kredytowych” był głównym tematem wizyty w Ostrołęce wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

Konferencja prasowa dotycząca “Wakacji kredytowych” odbyła się w ostrołęckiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu udział wziął kierownik placówki Marcin Grabowski, szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk oraz przedstawiciele lokalnych mediów.Omawiane podczas konferencji “Wakacje kredytowe” mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotych polskich w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych: po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. i po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek.

Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego dla kredytobiorców, którzy mają zaciągnięty kredyt na potrzeby mieszkaniowe, jeden kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jest ustawą, która tak naprawdę bez żadnych warunków dochodowych czy innych rodzinnych daje uprawnienia do tego, aby na wniosek kredytobiorcy można było zawiesić spłatę kredytu łącznie na osiem miesięcy w okresie roku 2022 i 2023. (...) To jest ten element “Wakacji kredytowych” bardzo korzystny dlatego, że tak naprawdę wszyscy kredytobiorcy mają na osiem miesięcy zawieszony kredyt bez odsetek, bez konsekwencji. Powoduje to korzyści dla kredytobiorców szacowane na 10 do 20 miliardów złotych. Korzyści dla kredytobiorców są kosztami banku, ale w ostatnich latach banki miały dość dobre zyski, więc spokojnie tymi zyskami się podzielą z osobami, które są kredytobiorcami kredytów hipotecznych.
mówił w Ostrołęce wicepremier Kowalczyk.

Aby wystąpić o wakacje kredytowe, wystarczy złożyć wniosek: pisemnie, mailowo czy przez bankowość elektroniczną (o ile kredytodawca taką funkcjonalność posiada). W ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

Wakacje kredytowe. Co z “frankowiczami”?
Z “Wakacji kredytowych” skorzystać będą mogli wszyscy kredytobiorcy, o ile ich zobowiązanie zostało zaciągnięte w walucie polskiej. Spytaliśmy wicepremiera co z osobami, które zaciągnęły kredyty walutowe.

“Wakacje kredytowe” przeznaczone są dla osób, które mają kredyty w polskiej walucie, dlatego, że tutaj te odsetki wynikają bezpośrednio wprost ze stawki WIBOR ustalanej dla polskich kredytobiorców. Jeśli chodzi o waluty obce (...) to już nie jest problem dzisiejszy, ten problem jest od wielu lat. Banki przeliczają te kredyty, zgodnie z wyrokami sądów najczęściej. To jest ten element, który jest łagodzący jeśli chodzi o te kredyty walutowe, bo one z kolei ponoszą ryzyko kursowe ale nie mają takich stóp procentowych jak w tej chwili. Tak naprawdę efektem podwyżki stóp procentowych, podwyżki WIBOR-u jest właśnie to, że przy kredytach hipotecznych złotówkowych bardzo duże nastąpiło przesunięcie ze spłaty kapitałowej na część odsetkową. Przy kredytach walutowych tego nie ma. Oczywiście część kapitałowa jest przeliczana proporcjonalnie do zmian kursu waluty ale nie ma takich odsetek.
mówił wicepremier Kowalczyk.

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo z dzisiejszej konferencji z udziałem wicepremiera w Ostrołęce.