W hołdzie kobietom, które opowiedziały się za wolnością ojczyzny. Koncert "Perły" w MŻW

350 wyświetleń • 30 września 2022

TV Ostrołęka
W piątkowy wieczór w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce odbył się wyjątkowy koncert. "Perły to w swojej wymowie hołd dla tych wszystkich kobiet, które w czasie II wojny światowej i w tuż powojennym okresie, potrafiły opowiedzieć się za wolnością ojczyzny. Koncepcja koncertu opiera się na zestawieniu ze sobą postaci dwóch młodych kobiet, dziewcząt, które były w zasadzie rówieśniczkami. Poetka Teresa Bogusławska urodziła się w 1928 roku, była więc rok młodsza od „Inki”.

Życiorysy obydwu dziewcząt były emanacją tego samego patriotycznego polskiego ducha, który Inkę zaprowadził do 5 Wileńskiej Brygady AK, a Teresę Bogusławską do konspiracyjnych Szarych Szeregów. Mając niespełna trzynaście lat Teresa pisała w wierszu „Marsz”: Idziem ku Tobie, o Ojczyzno miła/ Dziś zmartwychwstała z podziemnych grot…/Z nami jest prawda i z nami siła/Idziem ku Tobie tysiącem rot. Bogusławską aresztowało Gestapo, Siedzikówną – polskie ramię NKWD.


W programie koncertu znalazły się:

wiersze:

Teresy Bogusławskiej: „Marsz, Inaczej niż pod Somosierrą”, „Mogiłom i cieniom (fr.)”, „Echo listopadowe (fr.)”, ”Powstaniec z 29 listopada (fr.)”, „Pośród mogił jeno wiatr zawodzi (fr.)”, „Wiozą ich często nocą”, „W dniu trzeciego maja (fr.)”, „Echo listopadowe (fr.)”, „Pieśń żołnierska (fr.)”
Zbigniewa Herberta: „Nike która się waha”, „Odpowiedź”,
wyimki z pamiętników Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”
wojenne utwory muzyczne m.in.:

„Hej my partyzanci”, „Na znojną walkę”, „Kujawiak Akowski”, „Niech się pani pomodli”, „Deszcz jesienny deszcz”, „W przyszłości gdy się spotkamy”, „Piosenka ludzi bez domu”, „Wilki”, „Inka 1946”, „Modlitwa partyzancka”.

Muzykę i słowo dopełniła projekcja multimedialna.

Koncert "Perły" odbył się w piątek 30 września 2022 r.