Wigilijne spotkanie w Centrum Integracji Społecznej

224 wyświetleń • 22 grudnia 2023

TV Ostrołęka
W Centrum Integracji Społecznej przy ulicy Kołobrzeskiej w Ostrołęce odbyło się dziś spotkanie wigilijne podopiecznych Spółdzielni Socjalnej “Samodzielność Praca Aktywność”. Wzięli w nim udział również ostrołęccy samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wspierających środowisko osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Organizatorem spotkania wigilijnego była Spółdzielnia Socjalna “Samodzielność Praca Aktywność”. Jest to organizacja pozarządowa, która swoje działania kieruje do osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia prowadzi Centrum Integracji Społecznej, w którym podopiecznym stwarzane są warunki pozwalające na powrót na rynek pracy, naukę nowych zawodów, zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w pracy zarobkowej.

Wigilijne spotkanie z gronem samorządowców i przedstawicieli innych organizacji pozarządowych wspierających CIS powoli staje się już tradycją. Jest to okazja do integracji całego środowiska.