Wesele Kurpiowskie 2022. Sakramentalne “tak” Anny i Krzysztofa

95 wyświetleń • 19 czerwca 2022

TV Ostrołęka
Trwa jeden z najpopularniejszych w regionie festiwali folklorystycznych. Podczas odbywającego się w Kadzidle Wesela Kurpiowskiego na ślubnym kobiercu stanęła prawdziwa młoda para - Anna i Krzysztof. Nowożeńcy są już po zaślubinach i obecnie goszczą swoich weselnych gości.

Wesele Kurpiowskie w Kadzidle to na równi z Miodobraniem Kurpiowskim, najpopularniejsze w regionie festiwale foilklorystyczne. Pierwsze z wydarzeń właśnie trwa w Zagrodzie Kurpiowskiej. To dwudniowa impreza połączona z widowiskiem przybliżającym widzom tradycyjny obrządek weselny kultywowany przed laty na Kurpiowszczyźnie. Spektakl ten przygotowuje Zespół Folklorystyczny Kurpianka.