Powiat ostrołęcki ze wsparciem samorządu Mazowsza! Umowy podpisane

119 wyświetleń • 18 maja 2023

TV Ostrołęka
Ponad 60 inwestycji z powiatu ostrołęckiego otrzymało dofinansowanie z budżetu samorządu województwa. Łączna kwota wsparcia to ponad 25 mln zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Na zakup autobusów szkolnych, modernizację dróg, wymianę oświetlenia ulicznego, remonty strażnic OSP, budowę placów zabaw, przedszkola, sali gimnastycznej, a także zadania związane z profilaktyką chorób kobiecych oraz projekty rad seniorów. Dzisiaj umowy z beneficjentami podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W wydarzeniu wziął udział radny województwa Mirosław Augustyniak.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji.