Żaneta Cwalina-Śliwowska: To opiekunowie, wychowawcy tłumaczą dzieciom świat

1,311 wyświetleń • 29 kwietnia 2024

TV Ostrołęka
Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy