Pieśni pasyjne. Adam Strug i Monodia Polska w MKK

222 wyświetleń • 3 kwietnia 2023

TV Ostrołęka
W Muzeum Kultury Kurpiowskiej wybrzmiały Pieśni pasyjne. Na koncert w wykonaniu Adama Struga i zespołu Monodia Polska złożyły się pieśni wielkopostne od średniowiecza po wiek XIX w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w wioskach drobnoszlacheckich i kurpiowskich w Łomżyńskiem.

Obok partytur dworskich i klasztornych usłyszeliśmy anonimowe utwory będące wyrazem pobożności ludowej.


Monodia Polska to zespół śpiewaczy, praktykujący dawne polskie pieśni religijne i świeckie w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w Łomżyńskiem i na Kurpiach Zielonych. Zespół posługuje się skalami muzycznymi wcześniejszymi niż powszechnie dziś używana skala dur-moll, zachowując dawny strój, emisję i maniery wykonawcze.

Zespół wystąpił w składzie: Sonia Wronkowska, Jacek Zembrowski, Henryk Mazur, Adam Strug, Jakub Kukla, Hipolit Woźniak (lira korbowa), Tomasz Pakowski, Szczepan Pospieszalski, Tomasz Stawiecki, Maksymilian Mucha, Mateusz Kowalski.

Adam Strug – śpiewak i instrumentalista, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, producent i kurator muzyczny, reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych, dziennikarz radiowy i telewizyjny, popularyzator muzyki tradycyjnej, pomysłodawca zespołu śpiewaczego Monodia Polska.