Męska piesza pielgrzymka Rzekuń - Suchcice

130 wyświetleń • 13 maja 2023

TV Ostrołęka
Męska Grupa Różańcowa Nazaret po raz trzeci zorganizowała pielgrzymkę z Rzekunia do Suchcic.