Zabytki z subregionu ostrołęckiego ze wsparciem sejmiku Mazowsza. Wręczenie czeków w Ostrołęce

213 wyświetleń • 19 lipca 2023

TV Ostrołęka
16 zabytków w subregionie ostrołęckim odzyska dawny blask dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego. 19 lipca 2023 r. w Ostrołęce członkinie zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc wręczył symboliczne czeki.